Miljö & Hälsa
Inga bevis för miljö- eller hälsofaror

Inga bevis för miljö- eller hälsofaror

Det råder en missuppfattning om att återvunnet däckmaterial som till exempel gummigranulat i konstgräsplaner påverkar människors hälsa negativt samt att granulatet bidrar till ökade halter av mikroplaster i havet. Ingen känd forskning kan påvisa detta.