Kvalitetssäkring av återvunna material

Ragn-Sells Däckåtervinnings kvalitetsarbete baseras på våra strategiska mål, tillämpliga lagar och regler, förebyggande av risker och ständiga förbättringar.


I processen för kvalitetssäkring av återvunna däck ingår följande steg:

  • Kvalitetskontroll av ingående material inför behandling

  • Utsortering av ej godkänt material t ex massiva däck, röda slangar, däck med vita sidor

  • Provtagningsplan efter behandling

  • Utgående material analyseras och kontrolleras för fysiska och kemiska egenskaper

  • Vid försäljning av utgående material tillhandahålls materialblad. Bladen innehåller relevant information applikation. (Se våra materialblad nedan) 
       
  • För konstgräsplaner ges instruktioner för säker användning. Den innehåller rekommendationer om hur man bygger, utformar och sköter planen för att minska risken för svinn. Ladda ned pdf och läs mer på vår sida "Säker användning av gummigranulat på konstgräsplaner"