Om oss

Vi är Ragn-Sells Däckåtervinning

 

Ragn-Sells Däckåtervinning AB är ett dotterbolag till Ragn-Sells AB. Sedan 1995 är det vi som på uppdrag av Svensk Däckåtervinning AB samlar in och återvinner uttjänta däck från alla sorters fordon i Sverige. Däcken vi återvinner blir till nya smarta material eller utvinns som ny energi.

För uttjänta däck gäller i Sverige producentansvar*. Det innebär att den som placerar däck på marknaden också måste ta ansvar för hur de hanteras när de tjänat ut. Däckverkstäder och andra aktörer är skyldiga att ta emot uttjänta däck, som vi på Ragn-Sells Däckåtervinning sedan samlar in och återvinner. Kostnaden för detta ingår i den återvinningsavgift som tillverkare och importörer tar ut vid nyförsäljning av däck.

Vi samlar varje år in ungefär 160 000 ton däck som rullat färdigt på de svenska och norska vägarna. När däcken anländer till anläggningarna sorteras de först manuellt efter vad de ska användas till.  Den största delen går till energiutvinning. Därefter materialåtervinning, allt från konstgräsplaner till cement.