Granulat_header.png

Från avfall till produkt

Återvunnet däckmaterial är ett av flera avfall som saknar så kallade End of Waste-kriterier, vilket gör förflyttningen från avfall till produkt komplicerad. Genom fler lagstadgade EoW-kriterier skulle cirkularitet främjas, menar Ragn-Sells Däckåtervinnings affärsutvecklare Sara Stiernström.

12 feb 2019

I nuläget saknas en smidig övergång mellan avfalls- och produktlagstiftningen, vilket EU-kommissionen vet om och fortfarande utreder. Det finns idag endast fem material med internationella EoW-kriterier: järn, stål, aluminium, krossglas och kopparskrot. För de material som inte har kriterier är förflyttningen från avfall till produkt ofta komplicerad. Bedömningen måste då ske av verksamhetsutövaren i varje enskilt fall.

– Även om vi utgår från samma produktlagstiftning inom EU så ser vi tyvärr stora variationer i vilka krav och kriterier som ställs i olika länder på produktifiering av samma återvunna material, säger Sara Stiernström.

Sara Stierinström, affärsutvecklare på Ragn-Sells Däckåtervinning, vill att återvunnet gummigranulat ska klassas som en produkt och inte ett avfall. Sara Stiernström, affärsutvecklare på Ragn-Sells Däckåtervinning, vill att återvunnet gummigranulat ska klassas som en produkt och inte ett avfall.

Återvunnet däckmaterial är ett exempel där både internationella och nationella EoW-kriterier saknas och där Ragn-Sells Däckåtervinning varit tongivande i debatten om produktifiering.

– För gummigranulat från återvunna däck är det dessutom lite extra komplicerat. Däck är klassade som en vara, en av produktkategorierna i REACH-förordningen som inte kräver fullständig innehållsförteckning. Däcktillverkare hemlighåller även recepten och innehållet av konkurrensskäl. Gummigranulat klassas däremot som en annan typ av produkt, en blandning. För blandningar måste man kunna redovisa exakt innehåll, vilket är väldigt komplicerat för ett vulkaniserat däckmaterial, säger Sara Stiernström.

Om återvunnet gummigranulat klassas som en produkt skulle det cirkulära flödet främjas.

– Det vi gör nu är att samarbeta på EU-nivå för att hitta rätt analysmetoder och tester för gummigranulat från återvunna däck som kan stärka vår bedömning att materialet har upphört att vara avfall och kan säljas som en produkt.

Det är inte bara Ragn-Sells Däckåtervinning och andra intressenter som hanterar återvunna däck som gynnas av tydliga kriterier för däck – utan även nedströmskunder som använder däcken i nya processer och applikationer.

– EoW-kriterier för återvunnet gummigranulat där alla återvinnare får garantera en hög kvalitet, underlättar hanteringen, ger samma spelregler inom EU och ger en trygghet för mottagaren som ska använda råvaran, säger Sara Stiernström.