Om Ragn-Sells

Ragn-Sells Däckåtervinning AB är en del av Ragn-Sells AB, Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige

Ragn-Sells är en privatägd koncern med verksamhet i sex länder. Sedan 1966 arbetar företaget med avfallshantering, miljö- och återvinning. Verksamhetens historia startade dock redan på 1800-talet. Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll. Bland Ragn-Sells närmare 2 500 medarbetare finns specialister inom många områden – från behandlingsexperter som konstruerar och driver kretsloppsanläggningar till experter inom farligt avfall, sanering och källsortering. Som komplement till den praktiska verksamheten erbjuder Ragn-Sells även konsulttjänster med specialister inom bland annat kemikalier, miljö, energi och avfallshantering. Koncernen omsätter över 5,2 miljarder SEK per år och finns förutom Sverige även i Norge, Danmark, Estland, Lettland och Polen.