Gummigranulatets påverkan på hav och sjö

En vanligt förekommande fråga är om gummigranulat från konstgräsplaner sprider sig till våra vattendrag. Det finns dock ingen forskning som tyder på att granulat skulle vara en källa till mikroplatser i sjöar och hav.

Som ledande återvinningsentreprenör har Ragn-Sells i många år bevakat arbetet med att motverka mikroplaster i haven och är väl medveten om denna frågeställning. Inga forskningsrapporter finns i dag som kan påvisa att material från återvunna däck i praktiken skulle vara en källa till mikroplatser i sjöar och hav. Enbart teoretiska beräkningar är gjorda. Som exempel så försökte IVL Svenska Miljöinstitutet beräkna detta åt Naturvårdsverket 2016. I rapporten skriver IVL att de inte kan avgöra om någon del av de mikroplaster som finns i vattendrag kommer från konstgräsplaner som använder gummigranulat. 

Ragn-Sells Däckåtervinning AB samarbetar med fotbollsförbunden i Sverige och Norge för att säkerställa att granulat i konstgräsplaner inte sprider sig till närliggande vattendrag, och vidare ut i våra hav och sjöar. Det handlar bland annat om att ställa krav på hur konstgräsplaner utformas, att skapa uppsamlingsområden för snö, reningssystem och bestämmelser för hur använt granulat återvinns.