Återvinning av uttjänta däck - en resursfråga

Återvinning av uttjänta däck - en resursfråga

Sammanfattning av White Paper "Återvinning av uttjänta däck - en resursfråga"

31 okt 2018

I dag konsumerar vi jordens resurser på ett sätt som inte är hållbart. Därför måste våra resurser, som materialen i utslitna däck, återanvändas i mycket högre grad än i dag.

Ragn-Sells vill att återvinning av däck ska bli ett föredöme för effektiv resurshushållning i omställningen till en cirkulär ekonomi. Idag avgör däckens kemiska sammansättning i hög grad möjligheterna att återanvända materialen på olika sätt. Det gäller såväl lagkrav och tekniska begränsningar som vilka användningar som är bäst ur ett resursperspektiv.

För att återvinning av däck ska nå sin fulla potential anser Ragn-Sells att producentansvaret för däck måste omformuleras och styrmedel införas som ställer krav på att återvunnet däckmaterial används vid tillverkningen av nya däck.

Ragn-Sells vill:

  • Att återanvändningen av uttjänta däck ska bidra, i så stor utsträckning som möjligt, till minskade uttag av jungfruliga resurser genom mer resurseffektiva kretslopp.
  • Att valet av användningsområden för återvunnet däckmaterial ska bidra till så hög cirkularitet som möjligt.
  • Att styrmedel införs som ställer långsiktiga krav på däcktillverkarna att använda återvunnet däckmaterial i sin tillverkning.
  • Att producentansvaret för däck omarbetas för att gynna utvecklingen mot att mer återvunnet däckmaterial vid tillverkning av nya däck.
  • Att valet av användningsområden för återvunnet däckmaterial ska minimera riskerna för miljön och för människors hälsa.

Läs och ladda ner Ragn-Sells White Paper "Återvinning av uttjänta däck - en resursfråga"