Gummiasfalt öppnar för lägre miljöpåverkan
Ragn-Sells har låtit göra en ny livscykelanalys som visar att miljöpåverkan från asfalten blir mindre när återvunnet däckgummi blandas i asfaltmassan.

Gummiasfalt öppnar för lägre miljöpåverkan

Ny livscykelanalys på gummiasfalt

31 okt 2018

Asfalt med inblandning av återvunnet däckmaterial kan sänka miljöpåverkan när vi bygger vägar, visar en ny livscykelanalys. Framför allt ger gummit möjlighet att lägga tunnare asfaltlager, samtidigt som beläggningens livslängd ökar.

En livscykelanalys studerar miljöpåverkan genom hela produktens livslängd. Den livscykelanalys som Ragn-Sells låtit göra, tillsammans med Svensk Däckåtervinning och Norsk Dekkretur, visar att miljöpåverkan från asfalten blir mindre när återvunnet däckgummi blandas i asfaltmassan. Den teststräcka med gummiasfalt som gav störst skillnad sänkte klimatpåverkan med 62 procent jämfört med vanlig asfalt.

LCA_grafik_gummiasfalt_klimatpsd.png

Det finns framför allt två förklaringar till det. En är att gummiblandningen låter vägbyggaren konstruera ett tunnare lager av asfalt. Dessutom håller gummiasfalten längre än konventionell asfalt, vilket är viktigt när man tittar på miljöpåverkan under hela livscykeln.

I analysen jämfördes fyra vägsträckor, tre med gummiasfalt i olika lager och en med enbart konventionell asfalt. Tabellen nedan visar skillnader i beräknad livslängd, där AR (Asfalth Rubber) står för gummiasfalt och REF står för referensvägen med vanlig asfalt.

LCA_grafik_livslangd.png

Nyckeln till lägre miljöpåverkan för asfalt är att minska användningen av fossil energi. Genom att byta ut bitumen som bindemedel mot återvunnet däckgummi uppnår man just detta, samtidigt som beläggningens livslängd ökar.

Ragn-Sells strävar efter att återanvändningen av uttjänta däck ska bidra i så stor utsträckning som möjligt till minskade uttag av jungfruliga resurser genom mer resurseffektiva kretslopp.

Läs och ladda ned hela livscykelanalysen på gummiasfalt här.