Gummigranulat
RagnSells gummigranulat_SBR Gummigranulat_824x350.png

Så tillverkas gummigranulat

Ett av de viktigaste materialen som återvinns ur uttjänta däck är gummigranulat, som bland annat används i konstgräsplaner, ridbanor och i tyst asfalt. Ragn-Sells Däckåtervinning AB är både tillverkare och leverantör av gummigranulat.

Varje år samlar Ragn-Sells Däckverksamhet in över 140 000 ton kasserade däck i Sverige och Norge. Vår fabrik i Heljestorp, nära Vänersborg, är perfekt placerad för att omvandla däck som samlats in i Sverige och Norge till gummigranulat och för att serva de viktigaste marknaderna med våra återvunna material.

I fabriken i Heljestorp sorterar vi däcken innan de grovmals i bitar. Därefter finmals bitarna samtidigt som grus, dubbar och andra metallrester tas bort tills endast rent gummigranulat återstår. Endast däck som samlats in i Sverige och Norge används i processen och vi genomför regelbundna analyser av materialet.

Läs mer om hur det går till när gummigranulat och övriga material återvinns ur uttjänta däck  


Vårt gummigranulat finns i tre olika kvaliteter:

Klicka på länken för att ladda ned materialbladen som pdf:

Fin gummigranulat (0–1,2 mm): Används exempelvis i tyst asfalt, som tillsats vid tillverkning av gummiprodukter eller som förädling av bränsle vid smältning av järn.    

SBR Gummigranulat fin 0-1,2mm

Medium gummigranulat (1–2,8 mm): Används främst som sviktgivande fyllningsmaterial i konstgräsplaner.

SBR Gummigranulat medium 1-2,88mm

Grov gummigranulat (2,5-4 mm): Används som stöttande material under konstgräsplaner, som underlag i ridbanor och som kulfångare på skjutbanor.

SBR Gummigranulat grov 2,5 - 4mm


Här kan ni som är intresserade köpa gummigranulat.