Olja_header.png

Drivmedel - ytterligare ett användningsområde för uttjänta däck

Uttjänta däck kan bli drivmedel med hjälp av pyrolys. Det har Ragn-Sells Däckåtervinning, forskningsinstitutet RISE och pyrolysföretaget Scandinavian Enviro Systems kommit fram till i ett gemensamt forskningsprojekt. ”Det här är ett jättebra slutsteg för de däck som vi inte kan återvinna på annat sätt”, säger Sara Stiernström, affärsutvecklare vid Ragn-Sells Däckåtervinning.

20 feb 2019

Ragn-Sells Däckåtervinning bidrar sedan tidigare till flera cirkulära flöden för uttjänta däck där majoriteten går till energiutvinning och materialåtervinning. I forskningsprojektet som påbörjades 2017 har man tillsammans med RISE och Scandinavian Enviro Systems undersökt ytterligare ett användningsområde för uttjänta däck: drivmedel. Det är Scandinavian Enviro Systems som utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning.

– RISE har under projektet karaktäriserat och uppgraderat pyrolysoljan genom olika raffinaderitekniker. Vid RISE ETC:s laboratorium i Piteå har vi gjort försök i pilotskala där vi jämfört uppgradering av ren fossil olja med olja bestående av 20 procent pyrolysolja. Resultaten visar att det inte finns några signifikanta skillnader och att pyrolysoljan passar väldigt bra som drivmedel.

– Nu är vi i ett skede där vi har visat att det går att göra drivmedel av däck och att pyrolysoljan är ett möjligt sätt för den petrokemiska industrin att minska förbrukningen av fossil olja, säger Linda Sandström, projektledare vid RISE.

Ragn-Sells Däckåtervinning samlar in alla uttjänta däck i Sverige och har försett projektet med råvara. Den nya tekniken ser man som ett bra komplement till de användningsområden man redan har för uttjänta däck.

– Pyrolys är helt klart en spännande teknik där det finns stor potential för vissa uttjänta däck som nått ”dead end”, det vill säga däck som vi inte kan materialåtervinnas igen. För de däcken är pyrolys ett bra slutsteg som dessutom möjliggör materialåtervinning av kimröken, säger Sara Stiernström.