Återvinning däck
Det finns många kloka sätt att återanvända uttjänta däck

Gamla däck får nytt liv

Att framställa däck är en resurskrävande process. Samtidigt håller ett däck bara i tre till fyra år. Därför är det viktigt att vi tar hand om de däck som rullat färdigt på våra vägar och återanvänder materialet på olika sätt.

Genom att återvinna uttjänta däck minskar vi behovet av att producera nytt material och bidrar till att spara på jordens resurser. Vår strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där i stort sett allt insamlat material kan återvinnas.

Ett av de viktigaste materialen som återvinns är gummigranulat, som bland annat används i konstgräsplaner, ridbanor och i tyst asfalt. Däckklipp är en annan stor och viktig del i återvinningen av uttjänta däck. Däckklipp används bland annat för energiutvinning och vid anläggningsarbete, men även för hela däck, däckbanor och däcksidor finns många smarta tillämpningar.

Samtliga däck som vi återvinner är insamlade från Sverige och Norge. 

Läs mer om däckets väg i återvinningsprocessen. 

Vi på Ragn-Sells Däckåtervinning AB är alltid öppna för nya innovativa sätt att återvinna däck – så tveka inte att kontakta oss om ni har en bra idé.