Vi sparar på jordens resurser

Varje år samlar Ragn-Sells Däckverksamhet in cirka 150 000 ton däck i Sverige och Norge. Vår strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där i stort sett allt insamlat material kan återvinnas. Det innebär ett mer effektivt resursutnyttjande och en minskad klimatpåverkan

Mellan 85 och 90 procent av däcken används för att tillverka däckklipp och gummigranulat. Däckklipp används som högvärdigt bränsle i till exempel cementindustrin, som även använder stålet i däcken i sin process och därmed slipper använda icke-förnybara fossila material.

Dessutom används däckklipp som temperaturhöjare i kraftvärmeverk för att optimera förbränning och minska koldioxidutsläpp.

Vad gäller gummigranulat visar en livscykelanalys gjord av Luleå Tekniska Universitet att konstgräsplaner med gummigranulat från uttjänta däck under sin livslängd har mindre miljöpåverkan än andra plantyper.

Dessutom visar en ny livscykelanalys på däckgranulat som Ragn-Sells låtit göra, tillsammans med Svensk Däckåtervinning och Norsk Dekkretur, att fyllnadsmaterial av återvunnet däckmaterial har lägre miljöpåverkan än alternativa material på en rad mätbara sätt, sett över hela livslängden. Det handlar bland annat om klimatutsläpp, hur mycket fossil energi som går åt, försurning och användandet av jordbruksmark.

Ragn-Sells, Svensk Däckåtervinning och Norks Dekkretur har även låtit göra en ny livscykelanalys på gummiasfalt. Denna visar att miljöpåverkan från asfalten blir mindre när återvunnet däckgummi blandas i asfaltsmassan.  

Läs sammanfattningarna och ladda ner båda livscykelanalyserna här: