Ofarligt att idrotta på konstgräsplaner

En rad forskningsstudier har gjorts på hur återvunnet däckgummi påverkar barn och vuxna. Inga resultat pekar på någon negativ inverkan på människors hälsa. Alla däck som produceras i Europa i dag följer dessutom EU:s kemikalielagstiftning som reglerar innehållet.

Återvunnet däckmaterial i form av granulat används bland annat till konstgräsplaner för att ge planen stöd, svikt och mjukhet. Den senaste tiden har det pågått en debatt kring huruvida det är hälsofarligt att idrotta på konstgräs med gummigranulat. Flera studier har gjorts men ingen har kunnat påvisa att det är skadligt för människors hälsa. 

Till exempel har tre aktuella studier från EU , USA  och Nederländerna granskat gummigranulat i konstgräsplaner, och dragit slutsatsen att användningen av materialet inte medför några ökade hälsorisker. Även Naturvårdsverket har studerat frågan och inte hittat någon negativ hälsopåverkan. 

Det finns alltså inga bevisade hälsorisker kopplat till konstgräsplaner med gummigranulat från uttjänta däck – desto farligare är det att leva ett stillasittande liv. Tack vare konstgräsplaner kan vi i dag spela fotboll utomhus nästan året runt!