Frågor och svar - mikroplaster

Här nedan hittar du de vanligaste frågorna vi får kopplat till mikroplaster. Saknar du en fråga/svar? Mejla till vår kundservice 


En längre version av frågor och svar kopplade till upphandling på SBR som fyllnadsmaterial till konstgräsplaner finns att ladda ned här.

Är SBR på konstgräs en stor källa till mikroplaster i naturen?

Preliminär forskning visar på försumbart små mängder granulatflykt via dagvatten men att mindre mängder kan lämna planerna via snöröjning och kläder. Åtgärder krävs fortfarande på många planer för att motverka spridning av granulat. Ett nära noll-utsläpp att mikroplaster kan få ges genom noggrann skötsel och hantering av planen och framförallt bra snöröjning. Information till de som vistas och nyttjar planerna krävs även för att öka medvetenheten och möjligheten till att spelare t.ex. borstar av sig och tömmer sina skor innan de lämnar planen.
Se studien som Fredrik Regnell har gjort om orsaker till spridning av mikroplaster och analys av spridningen till dränerings- och dagvattenbrunnar


Svenska fotbollsförbundet har också tagit fram instruktioner för upprättandet och underhållet av konstgräsplaner och är en drivande kraft för att få planägare över hela landet att sköta och anlägga sina planer på ett bra sätt.
Se Svenska fotbollsförbundets rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner


Den nya konstgräsplanen Bergaviks IP i Kalmar är ett exempel på hur man har byggt och hanterar Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer om säker anläggning av konstgräsplaner. 
Läs om forskningsprojektet som verifierar säkra konstgräsplaner

Vad görs och bör göras för att motverka spridning av granulat till omgivande natur och vattensystem?

Ragn-Sells Däckåtervinning tillhandahåller instruktioner för säker användning av granulat.


I korthet handlar det om:

  • Ytor för snöröjning
  • Slutet vattensystem
  • Filter i brunnarna
  • Avborstning av spelarna

Se Ragn-Sells instruktioner för säker använding av gummigranulat på konstgräsplaner


Svenska fotbollsförbundet har också tagit fram instruktioner för upprättandet och underhållet av konstgräsplaner och är en drivande kraft för att få planägare över hela landet att sköta och anlägga sina planer på ett bra sätt.
Se Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner


Den nya konstgräsplanen Bergaviks IP i Kalmar är ett exempel på hur man har byggt och hanterar Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer om säker anläggning av konstgräsplaner.
Läs om forskningsprojektet som verifierar säkra konstgräsplaner