Hållbarhet
Ragn-Sells-toppbilde-avfall-korn.png

Med ansvar för miljö och människa

Genom att återvinna uttjänta däck minskar Ragn-Sells Däckåtervinning AB behovet av att producera nytt material och bidrar till att spara på jordens resurser. Dessutom jobbar vi ständigt för att minska vår påverkan på miljö och människa.

Att framställa däck är en resurskrävande process. Samtidigt håller ett däck bara i tre till fyra år. Därför är det viktigt att vi tar hand om de däck som rullat färdigt på våra vägar och återanvänder materialet på olika sätt. Varje år samlar vi in och återvinner cirka 160 000 ton däck i Sverige och Norge. Vår strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där i stort sett allt insamlat material kan återvinnas. 

Mellan 85 och 90 procent av däcken används för att tillverka däckklipp och gummigranulat. Däckklipp används som högvärdigt bränsle i till exempel cementindustrin, som även använder stålet i däcken i sin process och därmed slipper använda icke-förnybara fossila material.

Gummigranulat används bland annat till konstgräsplaner och ridbanor samt för att förbättra asfalt vad gäller säkerhet, partikelutsläpp och buller. Det råder en missuppfattning om att gummigranulat i exempelvis konstgräsplaner påverkar människors hälsa negativt och att det bidrar till ökade mikroplaster i havet. Detta har undersökts ett flertal gånger, men inga negativa effekter finns dokumenterade.

Läs mer om däckets väg i återvinningsprocessen

Läs om vårt kvalitetsarbete i återvinningsprocessen

Ragn-Sells Däckåtervinning AB uppmuntrar och bidrar till forskningen kring återvunnet däckmaterial, människor och miljö och välkomnar all ny kunskap om hur materialet påverkar omgivningen och kan komma till nytta på bästa sätt.

Certifiering för ansvarsfull däckåtervinning

Under hösten 2019 kommer Ragn-Sells Däckåtervinning att certifieras enligt CERUB:s principer för en hållbar och ansvarsfull däckåtervinning. Certifieringen har initierats av Svensk Däckåtervinning AB och deras motsvarigheter i Norge, Finland och Nederländerna kan jämföras med FSC och MSC märkning.

Länk till CERUB:s hemsida