Uttjänt gummigranulat och hela uttjänta konstgräsplaner.

Granulat på avvägar är ett miljöproblem oavsett vilket material den är gjord av. Med bra rutiner kan man hålla granulatet där det ska vara, nämligen på planen.

Vi uppmanar er att största möjliga mån återanvända uppsamlat granulat på planen så att man inte behöver efterfylla. Då sparar man både pengar och minskar miljöpåverkan.                                                                               Om det ändå uppstår granulatöverskott kan vi erbjuda lösningar för insamling och miljövänlig hantering av granulatet.

Ragn-Sells kan också ta hand om uttjänta konstgräsplaner.