Gummigranulat - Lägre miljöpåverkan än alternativa material

När man ser till hela livscykeln visar det sig att granulat av återvunnet däckmaterial står för mindre miljöpåverkan än andra material, bland annat klimatutsläpp och användning av fossil energi.

En livscykelanalys studerar miljöpåverkan genom hela produktens livslängd och kan vara ett bra verktyg för att jämföra potentiell miljönytta vid valet av till exempel fyllnadsmaterial för allvädersplaner.

Tillsammans med Svensk Däckåtervinning och Norsk Dekkretur har Ragn-Sells låtit göra livscykelanalyser på däckgranulat och gummiasfalt. Analyserna visar att återvunnet däckmaterial (SBR) har lägre miljöpåverkan än alternativa material på en rad mätbara sätt, sett över hela livslängden. Det handlar bland annat om klimatutsläpp, hur mycket fossil energi som går åt, försurning och användandet av jordbruksmark.