Summering KoM konstgräskonferens

Den 10 april arrangerade Ecoloop, Stockholms Fotbollsförbund och Solna Stad konferensen KoM - Konstgräs och Miljö. Syftet med konferensen var att ge aktörer som arbetar med konstgräs en överblick över kunskapsläget och verktyg att miljöanpassa sina konstgräsanläggningar. Ragn-Sells Däckåtervinnings kvalitets och miljösamordnare, Anna Ternbom, var på plats och rapporterar från konferensen.

12 apr 2019

Viktigt med en handlingsplan

En handlingsplan behöver finnas för de som ska sköta planen och det är viktigt att den är kopplad till konstgräsplanens livslängd. Naturvårdsverket rekommenderar alla verksamhetsutövare, som ansvarar för underhåll och skötsel av konstgräsplaner, att ta fram en handlingsplan för att minska anläggningens miljöpåverkan. Handlingsplaner kan vara utformade på olika sätt, beroende på vilka specifika utmaningar respektive verksamhetsutövare står inför med sina anläggningar. Handlingsplanens åtgärder ska följas upp och minst en gång om året ska handlingsplanen utvärderas för att se om den håller.

Bästa förutsättningen för en bra handlingsplan är om det finns ett gränsöverskridande samarbete mellan förvaltningarna och föreningslivet i kommunen där planen ska anläggas samt att deltagarna får bidra med sin kompetens inom olika områden.  

SvFF har mycket information på sin hemsida och erbjuder även utbildningar gällande skötsel och underhåll av konstgräsplaner. 

Anna Ternbom är Ragn-Sells Däckåtervinnings kvalitets och miljösamordnare.

Exempel på hur andra kommun har gjort

Västerås stad har gjort en bra handlingsplan och här kontrollerar man hur mycket granulat som hamnat i granulatfällorna och följer upp det årligen. Dessutom använder de sig utav kompetensen hos de olika medarbetarna inom förvaltningarna på Västerås stad, och har fått en mer engagerad personal på anläggningarna. Även dagvattenprover tas och här följer man också upp resultatet årligen. 

Värmdö kommun har byggt en granulatfri konstgräsplan på Ingarö IP. Eftersom Ingarö IP ligger på en vattentäkt (dvs den källa ifrån vilken man tar vatten för att göra dricksvatten) så tog kommunen beslutet att detta var bästa alternativet för dom.

I Kalmar kommun har man byggt den nya konstgräsplanen Bergaviks IP efter Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer om säker anläggning av konstgräsplaner. Planen deltar i en forskningsstudie där man systematiskt och objektivt mäter mikroplaster för att verifiera de mätningar som finns som visar på mycket små mängder mikroplaster i dagvattnet vid säker hantering.

Läs mer: