rs_fraga-svar_1160x480_yellow.jpg

Är det säkert att idrotta på konstgräs?

Är gummigranulat på konstgräs en stor källa till mikroplaster i naturen? Hur kan man motverka spridning av granulat till natur och vattendrag? Vad finns det för forskning på området?

 

Vi får många frågor som är kopplat till användning av fyllnadsmaterialet SBR till konstgräsplaner. Här har vi samlat de vanligaste, och eftersom miljö- och hälsofrågor dominerar har vi delat upp frågorna efter dessa specifika ämnesområden.

Vi har även sammanställt en längre version av frågor och svar kopplat till upphandling på SBR som fyllnadsmaterial till konstgräsplaner.

 Frågor och svar som går att använda i upphadnlingssyften kan du ladda ned här.

Hittar du inte det du letar efter är du välkommen att mejla din fråga till oss.