TESTAR ARTIKEL DÄCK

Ragn-Sells Däckåtervinning AB är ett dotterbolag till Ragn-Sells AB. Sedan 1995 är det vi som på uppdrag av Svensk Däckåtervinning AB samlar in och återvinner uttjänta däck från alla sorters fordon i Sverige.

25 sep 2018

För uttjänta däck gäller i Sverige producentansvar*. Det innebär att den som placerar däck på marknaden också måste ta ansvar för hur de hanteras när de tjänat ut. Däckverkstäder och andra aktörer är skyldiga att ta emot uttjänta däck, som vi på Ragn-Sells Däckåtervinning sedan samlar in och återvinner. Kostnaden för detta ingår i den återvinningsavgift som tillverkare och importörer tar ut vid nyförsäljning av däck.

Vi samlar varje år in 140 000 ton däck som rullat färdigt på de svenska och norska vägarna. Av dessa däck tillverkar vi främst gummigranulat, som bland annat används i konstgräsplaner och asfalt, och däckklipp som exempelvis används för energiutvinning och anläggningsarbete. En del däck återvinns också som hela däck, som däckbanor och däcksidor.