Gummigranulatets påvirkning på hav og sjø

Et spørsmål som ofte stilles, er om gummigranulat fra kunstgressbaner sprer seg til vassdragene våre. Det finnes dog ingen forskning som tyder på at granulat kan være en kilde til mikroplast i sjøer og hav.

Som ledende gjenvinningsentreprenør har Ragn-Sells AS i mange år fulgt arbeidet med å motvirke mikroplast i havene, og er fullt klar over denne problemstillingen. Det finnes i dag ingen forskningsrapporter som kan påvise at materiale fra gjenvunnede dekk i praksis kan være en kilde til mikroplast i sjøer og hav. Bare teoretiske beregninger er utført. For eksempel forsøkte IVL Svenska Miljöinstitutet å beregne dette for Naturvårdsverket i 2016. I rapporten skriver IVL at de ikke kan avgjøre om noen del av mikroplasten som finnes i vassdrag, kommer fra kunstgressbaner med gummigranulat.

Ragn-Sells Dekkgjenvinning samarbeider med fotballforbundene i Sverige og Norge for å sikre at granulat i kunstgressbaner ikke sprer seg til nærliggende vassdrag, og videre ut i hav og sjøer. Det handler blant annet om å stille krav til utformingen av kunstgressbaner, å skape oppsamlingsområder for snø, rensesystemer og bestemmelser for hvordan brukt granmulat gjenvinnes.