Om Ragn-Sells AS

Ragn-Sells Dekkgjenvinning er en del av Ragn-Sells AS, en av Norges fremste kompetansebedrifter innen gjenvinning og miljø. Ragn-Sells samler inn, behandler og gjenvinner avfall og restprodukter fra næringsliv, organisasjoner og husholdninger over store deler av Norge.

Ragn-Sells er et privateid konsern med virksomhet i seks land. Virksomhetens historie startet i Sverige allerede på 1800-tallet, og bedriften har siden 1966 rettet seg inn mot avfallshåndtering, miljø og gjenvinning.

Ragn-Sells’ norske virksomhet startet i 1989 i Oslo, og Ragn-Sells er nå en landsdekkende totalleverandør av tjenester knyttet til innsamling, transport og gjenvinning av restprodukter og -avfall. 

Blant Ragn-Sells nærmere 2500 medarbeidere finnes det spesialister innen mange områder – fra behandlingseksperter som konstruerer og driver kretsløpsanlegg til eksperter innen farlig avfall, sanering og kildesortering. Som et supplement til den praktiske virksomheten tilbyr Ragn-Sells også konsulenttjenester med spesialister innen blant annet kjemikalier, miljø, energi og avfallshåndtering.

Konsernet omsetter for over 5,2 milliarder SEK per år og har i tillegg til Norge også tilstedeværelse i Sverige, Danmark, Estland, Latvia og Polen.