Ingen bevis for miljø- eller helsefarer

Det råder en misoppfatning om at gummigranulat i for eksempel kunstgressbaner påvirker menneskers helse negativt samt at granulatet bidrar til økt innhold av mikroplast i havet. Dette er ikke påvist av noen kjent forskning.

For eksempel har tre aktuelle studier fra EU, USA og Nederland gransket gummigranulat i kunstgressbaner, og konkludert med at bruken av materialet ikke medfører noen økt helserisiko. Også det svenske Naturvårdsverket har studert spørsmålet og ikke funnet noen negativ helsepåvirkning.

Det finnes i dag heller ingen forskningsrapporter som kan påvise at gummigranulat i praksis kan være en kilde til mikroplast i sjøer og hav. Bare teoretiske beregninger er utført.

IVL Svenska Miljöinstitutet prøvde å beregne dette for Naturvårdsverket i 2016. I rapporten skriver IVL at de ikke kan avgjøre om noen del av mikroplasten som finnes i vassdrag, kommer fra kunstgress med gummigranulat. En livssyklusanalyse som Luleå Tekniska Universitet i Sverige har gjennomført, viser dessuten at kunstgressbaner med gummigranulat i løpet av sin levetid har en lavere miljøpåvirkning enn andre banetyper.