Henting av kasserte dekk
Hämtning däck henting dekk

Slik henter vi kasserte dekk

Kasserte dekk var tidligere et miljøproblem. Slik er det ikke lenger. I dag gjenvinnes 95 prosent av de innsamlede dekkene og det er Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS som henter og gjenvinner dekkene. Her forteller vi mer om hvordan det fungerer.

På oppdrag fra Norsk Dekkretur (NDR) er det vi i Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS som samler inn og gjenvinner kasserte dekk i Norge. Kostnaden ved henting og gjenvinning inngår i gjenvinningsavgiften som produsenter og importører tar ved nysalg av dekk. 

 I praksis er det når kunder og gummiverksteder bestiller henting at vi samler inn de kasserte dekkene og transporterer dem til våre anlegg, der de sorteres og gjenvinnes.

 Vi tilbyr tre ulike typer dekkhenting: 

 • Normalhenting – innebærer kostnadsfri henting av flere enn 200 dekk. Hentingen skjer innen 14 virkedager i lavsesongen og innen 7 virkedager i høysesongen.
    
 • Henting av mindre mengde – også henting av færre enn 200 dekk er kostnadsfri, men kan ta lenger tid å gjennomføre.                                                                                                                                                                                                                           
 • Ekstraordinær henting – skjer innen 3 virkedager med en avgift på 1 495 NOK (ekskl. moms).

For at vi skal kunne løse oppdraget vårt best mulig, er det viktig at dekkene er sorterte på riktig måte. Dekkene hentes med kranbil og skal ligge løst på fast dekke eller i container. Dekkene må ikke inneholde stein, metallbiter eller annet restavfall.  Nytt fra sommeren 2021 er at vi nå tar med personbil og lastebildekk på felg i innsamlinsordningen.

Obs! Produkter laget av kasserte dekk som skytematter, fendere og husker er ikke med i returordningen for kasserte dekk. Kontakt vårt kundesenter for mer informasjon.

Er du privatperson og ønsker å kvitte deg med dine utrangerte dekk? Kasserte dekk kan tas i retur av dekkforhandlere eller leveres til nærmeste kommunale gjenvinningsstasjon.

Viktig informasjon fra Norsk Dekkretur as vedrørende miljøavgift:

 • Innsamling av kasserte dekk er gratis og finansieres av miljøgebyr betalt av importør. Dessverre importeres og selges det en betydelig mengde dekk som det ikke betales miljøgebyr for. Dette bidrar til å undergrave ordningen og gir en uheldig konkurransevridning i markedet.
 • Norsk Dekkretur er kun forpliktet til å samle inne dekk tilsvarende det volum det er betalt miljøgebyr for, og vi vil derfor i gradvis 2022 redusere innsamling til det volum vi er forpliktet til.
 • Dersom dette blir nødvendig vil henting først bli redusert eller stanset hos aktører som selger dekk uten miljøgebyr og dermed aktivt bidrar til å undergrave returordningen.
 • Norsk Dekkretur oppfordrer alle aktører til å bidra til å sikre at Norge fortsatt skal ha en av verdens beste og billigste returordning for dekk.
 • Importerer du dekk uten å betale miljøgebyr: Inngå avtale på www.dekkretur.no/for-importoerer/bli-deltaker
 • Selger du dekk uten betalt miljøgebyr: Still krav til din leverandør / importør om at miljøgebyr skal være betalt og unngå stans i henting i 2022.

Vil du vite mer om Norsk Dekkretur, gå inn på www.dekkretur.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk Dekkretur på post@dekkretur.no eller telefon 63855560