Energigjenvinning og anleggsformål

Dekk klipp er en stor og viktig del av gjenvinningen av kasserte dekk. Materialet brukes til energigjenvinning, men dekk klippets drenerende, isolerende og dempende egenskaper gjør at det også brukes til grunn- og anleggsformål.

Det viktigste bruksområdet for grovt kvernede dekk, såkalt dekklipp, har tradisjonelt vært energigjenvinning. Materialet har lenge fungert som høyverdig brensel i sementindustrien, men brukes også til produksjon av for eksempel fjernvarme.

Dekklipp har også egenskaper som gjør det interessant som anleggsmateriale. Høy elastisitet, gode drenerende egenskaper og utmerket evne til varmeisolering gjør at dekklipp kan brukes som underlag ved anleggsarbeid. Å fremstille støyskjermer av dekklipp er et annet eksempel blant en rekke innovative bruksområder som har blomstret opp de siste årene.

Ragn-Sells Dekkgjenvinning produserer dekklipp i alle størrelser, fra 0 til 350 mm, og kan derfor imøtekomme alle typer ønsker og bestillinger når det gjelder dekklipp.