Bærekraft
Ragn-Sells-toppbilde-avfall-korn.png

Med ansvar for miljø og menneske

Ved å gjenvinne kasserte dekk reduserer Ragn-Sells Dekkgjenvinning behovet for å produsere nytt materiale og bidrar til å spare på jordens ressurser. I tillegg jobber vi hele tiden for å redusere vår påvirkning på miljø og menneske.

Dekkproduksjon er en ressurskrevende prosess. Samtidig holder et dekk bare i tre til fire år. Derfor er det viktig at vi tar hånd om dekkene som har rullet ferdig på veiene våre og gjenbruker materialet på ulike måter. Hvert år samler vi inn og gjenvinner om lag 150 000 tonn dekk i Sverige og Norge. Vår ambisjon er å bidra til en sirkulær materialflyt der stort sett alt innsamlet materiale kan gjenvinnes.

Mellom 85 og 90 prosent av dekkene brukes i produksjon av dekklipp og gummigranulat. Dekklipp brukes som høyverdig brensel i for eksempel sementindustrien, som også benytter stålet i dekkene i sin prosess og dermed slipper å bruke ikke-fornybare fossile materialer.

Gummigranulat brukes blant annet til kunstgressbaner og ridebaner samt til forbedring av asfalt med tanke på sikkerhet, partikkelutslipp og støy. Det råder en misoppfatning om at gummigranulat i for eksempel kunstgressbaner påvirker menneskers helse negativt og at det bidrar til mer mikroplast i havet. Dette har vært gjenstand for flere undersøkelser, men ingen negative effekter er dokumentert.

Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS oppmuntrer og bidrar til forskningen rundt gjenvunnet dekkmateriale, mennesker og miljø, og ønsker velkommen all ny kunnskap om hvordan materialet påvirker omgivelsene og kan komme best mulig til nytte.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid i Ragn-Sells miljørapporter