Vi sparer på jordens ressurser

Hvert år samler Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS inn om lag 150 000 tonn dekk i Sverige og Norge. Vår ambisjon er å bidra til en sirkulær materialflyt der stort sett alt innsamlet materiale kan gjenvinnes. Dette innebærer mer effektiv ressursutnyttelse og redusert klimapåvirkning.

Mellom 85 og 90 prosent av dekkene brukes i produksjon av dekklipp og gummigranulat. Dekklipp brukes som høyverdig brensel i for eksempel sementindustrien, som også benytter stålet i dekkene i sin prosess og dermed slipper å bruke ikke-fornybare fossile materialer.

Dekklipp brukes også som temperaturforhøyer i kraftvarmeverk for å optimere forbrenningen og redusere utslipp av karbondioksid.

Når det gjelder gummigranulat, viser en livssyklusanalyse utført av Luleå Tekniska Universitet i Sverige at kunstgressbaner med gummigranulat fra kasserte dekk i løpet av sin levetid har en lavere miljøpåvirkning enn andre banetyper.

Akkurat nå ser vi en trend i at dekkmateriale gjenvinnes flere ganger. Gradvis forbedres også økonomien i prosessene, noe som akselererer utviklingen. Dette går hånd i hånd med de politiske målene som finnes i EU for gjenvinning/ressurseffektivitet/sirkulære kretsløp, og gjør dekk til en del av den sirkulære økonomien som hele samfunnet vårt etter hvert må omstille seg til.