Ufarlig å drive idrett på kunstgressbaner

Det er utført en rekke forskningsstudier på hvordan gjenvunnet gummi fra dekk påvirker barn og voksne. Ingen resultater tyder på noen negativ innvirkning på menneskers helse. Alle dekk som produseres i Europa i dag følger dessuten EUs kjemikalielovgivning, som regulerer innholdet.

Gjenvunnet dekkmateriale i form av granulat brukes blant annet til kunstgressbaner for å gi banen støtte, svikt og mykhet. I den senere tid har det pågått en debatt om hvorvidt det er helsefarlig å drive idrett på kunstgress med gummigranulat. Flere studier er utført, men ingen har kunnet påvise at det er skadelig for menneskers helse.

 For eksempel har tre aktuelle studier fra EU, USA og Nederland gransket gummigranulat i kunstgressbaner, og konkludert med at bruken av materialet ikke medfører noen økt helserisiko. Også det svenske Naturvårdsverket har studert spørsmålet og ikke funnet noen negativ helsepåvirkning.

Det finnes altså ingen bevist helserisiko knyttet til kunstgressbaner med gummigranulat fra kasserte dekk – derimot er det farlig å leve et stillesittende liv. Takket være kunstgressbaner kan vi i dag spille fotball utendørs nesten hele året!