Vad görs och bör göras för att motverka spridning av granulat till omgivande natur och vattensystem?

Ragn-Sells Däckåtervinning tillhandahåller instruktioner för säker användning av granulat.


I korthet handlar det om:

  • Ytor för snöröjning
  • Slutet vattensystem
  • Filter i brunnarna
  • Avborstning av spelarna

Se Ragn-Sells instruktioner för säker använding av gummigranulat på konstgräsplaner


Svenska fotbollsförbundet har också tagit fram instruktioner för upprättandet och underhållet av konstgräsplaner och är en drivande kraft för att få planägare över hela landet att sköta och anlägga sina planer på ett bra sätt.
Se Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner


Den nya konstgräsplanen Bergaviks IP i Kalmar är ett exempel på hur man har byggt och hanterar Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer om säker anläggning av konstgräsplaner.
Läs om forskningsprojektet som verifierar säkra konstgräsplaner