Tar ni regelbundna prover av relevanta miljö- och hälsorelaterade parametrar?

Vi har ett provtagningsprogram och anger detta i vårt materialblad som uppdateras regelbundet. Vi tar ut prover 2 ggr i veckan i vår granulatfabrik, dessa sammanställs sedan till samlingsprov som skickas in för analys minst 2 ggr per år. Därefter uppdaterar vi vårt materialdatablad på hemsidan, dvs minst 2 ggr per år.

Ladda ned våra materialblad för gummigranulat