Påverkar utlakningen från konstgräsplaner miljön negativt?

Det finns inga studier som visar att miljön kring konstgräsplaner med fyllnadsmaterial från uttjänta däck skulle påverka miljön negativt. Halterna som lakas ut är mycket låga.

Läs till exempel Simon Magnussons studie från Luleå tekniska universitet