Hur kan man motverka spridning av granulat till omgivande natur och vattensystem?

Ragn-Sells Däckåtervinning tillhandahåller instruktioner för säker användning av granulat.
I korthet handlar det om:

  • Ytor för snöröjning
  • Slutet vattensystem
  • Filter i brunnarna
  • Avborstning av spelarna

 
Se Ragn-Sells instruktioner för säker användning av gummigranulat på konstgräsplaner.