Vad är fördelarna med att använda SBR som fyllnadsmaterial?

Ur ett livscykelperspektiv vid produktion av olika fyllnadsmaterial har man även visat att det är mer fördelaktigt för miljön utifrån ett antal miljöpåverkanskategorier att använda gummigranulat från uttjänta däck framför andra nytillverkade fyllnadsmaterial (bl.a. besparing i C02-utsläpp). Kork har liknande CO2-utsläpp som SBR, men eftersom en konstgräsplan kräver ca 88 hektar korkplantage under sin livstid (antagen 10 år) är landanvändningen som krävs väldigt hög.
Dessutom är gummigranulat av återvunnet däckmaterial relativt billigt jämfört med andra fyllnadsmaterial, vilket gör att fler planer kan anläggas och fler människor får möjlighet att idrotta. Det har också visat sig att gummigranulat har överlägsna spelegenskaper.

Läs mer om livscykelanalyserna för SBR i konstgräsplaner 
Läs mer om livscykelanalyserna för SBR i gummiasfalt