Vilket material är bäst, då?

När man ser till hela livscykeln visar det sig att granulat av återvunnet däckmaterial står för mindre miljöpåverkan än andra material, sett till klimatutsläpp, användning av fossila råvaror, försurning, övergödning, användning av jordbruksmark, vattenanvändning samt marknära ozon.