Vilka metoder har ni använt?

Miljöpåverkan har beräknats med hjälp av metoden livscykelanalys och följer så långt det är möjligt rekommendationerna i ISO:14040 och ISO:14044. I analysen har samma systemgränser dragits för alla material: Utvinning av råvaror till transport av färdigt granulat till fotbollsplan.


Information om de olika granulaten har hämtats från fotbollsförbunden i Sverige och Norge, återförsäljare av granulat (Unisport), tillverkare av gummigranulat (Ragn-Sells Däckåtervinning) och från relevanta rapporter och vetenskapliga artiklar i ämnet. Alla källor finns redovisade i rapporten.


Information om alla delprocesser och material, exempelvis tillverkning av EPDM-gummi, elanvändning och transporter, har hämtats från den europeiska LCA-databasen Ecoinvent.