Vilka är det som står bakom den här rapporten?

Rapporten är beställd och finansierad av Svensk Däckåtervinning AB, Norsk Dekkretur AS och Ragn-Sells Däckåtervinning AB.