Vad har ni kommit fram till?

När vi studerar hela livscykeln har granulat av återvunnet däckmaterial för fotbollsplaner betydligt mindre miljöpåverkan än andra material på åtta mätbara sätt, bland annat klimatutsläpp och användning av fossil energi.