Varför har ni gjort dessa livscykelanalyser?

Det är vanligt att företag beställer livscykelanalyser av sina produkter, och det ger viktigt underlag både för oss och för den som ska välja material. Alla metoder finns öppet redovisade i studien.

Läs mer och ladda ned livscykelanalysen på däckgranulat här