Stämmer det att gummigranulat har mindre total miljöpåverkan än kork som är ett förnybart material?

Det är viktigt att titta på helheten. Livscykelanalysen visar att granulat av återvunnet däckmaterial har ett mindre miljöavtryck än andra vanliga fyllnadsmaterial sett till de åtta studerade parametrarna, bland annat klimatutsläpp.


Korken produceras i Portugal, där fossila bränslen (kol, olja och naturgas) står för en större del av energimixen än i Sverige. Dessutom kräver skogsbruket fossila resurser i form av bränsle till maskiner. En annan aspekt är att det krävs 88 hektar odling för att förse en elvamannaplan med fyllnadsmaterial av kork under en tioårsperiod.