Spelar det någon roll att tillverkningen av granulat bidrar till lite mindre klimatutsläpp än alternativen, när konstgräsplaner är Sveriges näst största källa till mikroplaster?

Vi måste värna de resurser vi en gång har tagit upp från jorden. Ragn-Sells vill att reglerna ändras, så att allt mer material från uttjänta däck används till att tillverka nya däck. På kortare sikt är det viktigt att vi får ut så mycket värde som möjligt ur materialen, exempelvis genom att återanvända dem på nya sätt. Då måste man se till helheten och studera hur olika material påverkar miljö och klimat på olika sätt.


Det är viktigt att alltid bygga och sköta allvädersplaner på rätt sätt, så att materialet stannar där det hör hemma. Vi bidrar aktivt till att sprida den kunskapen för att minska risken för att granulat hamnar fel.

Här kan du läsa mer om våra och Svenska Fotbollförbundets instruktioner för hur man bygger och sköter fotbollsplaner på rätt sätt.