Behöver man fylla på planen med fyllnadsmaterial oftare om man väljer kork i stället för SBR-granulat?

Ja, på grund av att granulat av kork har kortare livslängd