Kan ni ge några exempel på forskningsstudier som gjorts kring hälsoaspekterna?

I dessa tre aktuella studier från EUUSA  och Nederländerna har man granskat gummigranulat i konstgräsplaner, och dragit slutsatsen att användningen av materialet inte medför några ökade hälsorisker. Även Naturvårdsverket har studerat frågan och inte hittat någon negativ hälsopåverkan.