Tar ni även mot innerslangar?

Ja, men det är viktigt att innerslangen inte är kvar i det uttjänta däcket. Innerslangen ska lämnas synligt separerad från däcket.