Vanliga frågor och svar om däckhämtning

Vad krävs för att beställa hämtning av uttjänta däck, hur ska däcken vara när de hämtas och varför måste fälgarna tas bort innan hämtning? Här hittar ni de vanligaste frågorna och de viktigaste svaren om hämtning av däck.

Vad krävs för att beställa hämtning av uttjänta däck?

Att ni är anslutna till Svensk Däckåtervinning och att återvinningsavgiften är erlagd. Uppfyller ni dessa kriterier kan ni beställa tre olika typer av hämtning:

1. Normalhämtning - innebär hämtning av mer än 300 personbilsdäck eller över totalt 2 ton, sker inom 10-15 arbetsdagar och är kostnadsfritt.

2. Expresshämtning - sker inom 5 arbetsdagar med en avgift på 1 100 SEK (ex moms)

3. Hämtning av mindre mängd - för att hämta mindre volymer, det vill säga färre än 300 personbilsdäck eller under totalt 2 ton, tar vi ut en avgift på 800 SEK (ex moms). Den minsta mängd vi hämtar är 70 personbilsdäck eller totalt 0,5 ton.

Om ni inte är ansluta till SDAB kan ni teckna avtal här:

Hur ska däcken vara när de hämtas?

För att underlätta för oss är det viktigt att däcken ligger löst när vi hämtar dem.

Däcken får inte innehålla föroreningar eller vara mycket nedsmutsade av grus eller sten, eftersom detta kan förstöra både utrustningen som används vid återvinningen av däcken och de återvunna produkterna. Normal nedsmutsning och grus i däckmönstret accepteras givetvis.

Alla däck måste också tas av från sin fälg innan vi hämtar dem.

Är ni osäkra på vad som gäller kan ni läsa mer i vår lathund för hur däcken ska sorteras

Tar ni även mot innerslangar?

Ja, men det är viktigt att innerslangen inte är kvar i det uttjänta däcket. Innerslangen ska lämnas synligt separerad från däcket. 

Hämtar ni även mindre volymer uttjänta däck?

Ja, men grundregeln är att det krävs en totalvikt på 2 ton eller 300 personbilsdäck för avgiftsfri hämtning. För hämtning av mindre volymer tar vi ut en avgift på 800 SEK (ex moms) och den minsta mängd vi hämtar är 70 personbilsdäck eller totalt 0,5 ton.

Har ni problem med lagring på grund av platsbrist kan samordning med andra verkstäder normalt ske. Kontakta vår kundservice på 010-7236000 för hjälp att hitta en ansluten verkstad i närheten som har bättre plats.