Vi sparar på jordens resurser

Varje år samlar Ragn-Sells Däckverksamhet in cirka 140 000 ton däck i Sverige och Norge. Vår strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där i stort sett allt insamlat material kan återvinnas. Det innebär ett mer effektivt resursutnyttjande och en minskad klimatpåverkan

Mellan 85 och 90 procent av däcken används för att tillverka däckklipp och gummigranulat. Däckklipp används som högvärdigt bränsle i till exempel cementindustrin, som även använder stålet i däcken i sin process och därmed slipper använda icke-förnybara fossila material.

Dessutom används däckklipp som temperaturhöjare i kraftvärmeverk för att optimera förbränning och minska koldioxidutsläpp.

Vad gäller gummigranulat visar en livscykelanalys gjord av Luleå Tekniska Universitet att konstgräsplaner med gummigranulat från uttjänta däck under sin livslängd har mindre miljöpåverkan än andra plantyper.

Vi ser just nu en trend i att däckmaterial kan återvinnas upprepade gånger. Successivt förbättras också ekonomin i processerna vilket accelererar utvecklingen. Detta går hand i hand med de politiska mål som finns inom EU för återvinning/resurseffektivitet/cirkulära flöden och leder till att däck är en del av den cirkulära ekonomin som hela vårt samhälle så småningom behöver ställas om till.