Inga bevis för miljö- eller hälsofaror

Det råder en missuppfattning om att gummigranulat i exempelvis konstgräsplaner påverkar människors hälsa negativt samt att granulatet bidrar till ökade halter av mikroplaster i havet. Ingen känd forskning kan påvisa detta.

Till exempel har tre aktuella studier från EU, USA och Nederländerna granskat gummigranulat i konstgräsplaner, och dragit slutsatsen att användningen av materialet inte medför några ökade hälsorisker. Även Naturvårdsverket har studerat frågan och inte hittat någon negativ hälsopåverkan. 

Det finns i dag inte heller några forskningsrapporter som kan påvisa att gummigranulat i praktiken skulle vara en källa till mikroplatser i sjöar och hav. Enbart teoretiska beräkningar är gjorda. 

IVL Svenska Miljöinstitutet försökte beräkna detta åt Naturvårdsverket 2016. I rapporten skriver IVL att det inte kan avgöra om någon del av de mikroplaster som finns i vattendrag kommer från konstgräs med gummigranulat. En livscykelanalys som Luleå Tekniska Universitet genomfört visar dessutom att konstgräsplaner med gummigranulat under sin livslängd har mindre miljöpåverkan än andra plantyper