Smarta användningsområden för gummigranulat

Det finns många smarta sätt att använda gummigranulat. Tre av de vanligaste exemplen är som sviktgivande fyllning i konstgräsplaner, som skonsamt underlag på ridbanor eller som elastisk komponent i tyst asfalt.

Fyllning i konstgräsplaner

Gummigranulat, eller SBR som det också kallas när det används i konstgräs, är det vanligaste och mest kostnadseffektiva fyllnadsmaterial som ger konstgräs dess sviktande egenskaper. Vi levererar gummigranulat till nya konstgräsanläggningar, men också för påfyllnad i samband med löpande underhåll av konstgräset. För lite gummigranulat i planen gör underlaget hårt och ökar risken för skador.

Underlag i ridbanor

Gummigranulat används också som topplager ovanpå sanden i ridbanor för att skapa mer motstånd och därmed effektivare träning för hästen. Det mjuka underlaget minskar dessutom belastningen, vilket ger en mer skonsam träning och minskad skaderisk för hästar som tränar på ridbanor med gummigranulat.

Elastisk komponent i asfalt

I asfalt är gummigranulat ett viktigt bindningsmaterial i oljeblandningen som binder stenen. Det är gummigranulatet som gör asfalten elastisk, vilket minskar risken för sprickbildning till följd av tjäle och gör att man kan lägga ett tunnare lager asfalt. Gummigranulat gör också asfalten svartare, vilket innebär att den drar åt sig värme och att is på vägbanan tinar snabbare.