Säker använding av gummigranulat på konstgräsplaner

För att minska svinnet av gummigranulat från allvädersplaner har vi tagit fram råd för säker användning. Följande instruktioner bygger på Svenska Fotbollförbundets rekommendationer för anläggning av allvädersplaner samt rekommendationer från Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Analyser av granulat som Ragn-Sells Däckåtervinning AB utför regelbundet:

  • Det kemiska innehållet, samt övriga prestanda-parametrar relevanta för SBR granulat, analyserar Ragn-Sells regelbundet och tillhandahåller resultaten av dessa analyser i ett materialblad som levereras tillsammans med materialet.

Hur konstgräsplaner utformas för säker användning:

  • För att minska risken för spridning av granulat till miljön ska gummigranulat som hamnar utanför konstgräsplanen återföras. Planera så det finns ytor, gärna asfalterade, där snö kan läggas från allvädersplanen. Efter tining kan granulatet då återföras till planen igen. En grusyta som täcks med markduk eller en uttjänt konstgräsmatta kan vara ett alternativ till asfalt. 
  • Principen för dränerande och ytavvattnande ledningar är att de binds ihop till ett slutet system som leds till en brunn för att där kunna placera eventuella filterlösningar. Därmed möjliggörs mätning av kvalitén på dagvattnet innan dagvattnet leds vidare till dagvattensystem eller annan recipient. 
  • I dagvattenbrunnar bör det finnas filter för att fånga upp granulat som hamnat i dräneringssystemet. 
  • Hamnar det granulat i duschrum kan man överväga att sätta in granulatfilter i golvbrunnar. 
  • Se till att spelarna borstar av sig granulatet på en särskild plats där det kan samlas ihop och återföras till planen. 
  • Vid påfyllnad av granulat i redan befintlig plan rekommenderas att ovanstående punkter följs i så hög utsträckning som möjligt. 
  • Vid byte av konstgräs ska granulat hanteras på ett säkert sätt vilket sker genom att granulat tas bort separat eller tillsammans med konstgräset.

Påfyllning av granulat eller byte av konstgräs:

  • När en befintlig plan ska fyllas på med granulat ska ovanstående punkter följas i så hög utsträckning som möjligt. Konstgräset rullas ihop för transport till nästa plan och granulatet samlas upp i påsar för att återanvändas i samma plan eller gå till återvinning. Om återanvändning ej är möjlig ska granulatet gå till förbränning.