Nytt forskningsprojekt verifierar säkra konstgräsplaner

Nytt forskningsprojekt verifierar säkra konstgräsplaner

Den nya konstgräsplanen på Bergaviks IP i Kalmar är byggd och hanteras efter Svenska Fotbollförbundets rekommendationer om säker anläggning av konstgräsplaner. Planen deltar i en forskningsstudie där man systematiskt och objektivt mäter mikroplaster för att verifiera de mätningar som finns som visar på mycket små mängder mikroplaster i dagvattnet vid säker hantering.

12 nov 2018

Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet, Ragn-Sells Däckåtervinning, Ecoloop samt Luleå Tekniska Universitet och Örebro Universitet som kvalitetsgranskar, genomför Kalmar kommun, med den nya konstgräsplanen på Bergaviks IP, ett forskningsprojekt med syftet att anlägga en säker konstgräsplan.

– Kalmar är en fotbollskommun med elitlag för både damer och herrar. Samtidigt är vi en kommun som bryr oss om miljön och framförallt vattnet och har målet att bli Sveriges bästa vattenkommun. Vi värnar om Östersjön och våra vattendrag, och då funkar det inte att släppa ut mikroplaster. När vi skulle bygga nya Bergaviks IP kände vi att vi behövde göra något för att minimera eventuella utsläpp från konstgräsplanen, säger Sara Gripstrand, handläggare vid Kalmar kommun.

Ragn-Sells Däckåtervinning återvinner uttjänta däck som bland annat blir gummigranulat till allvädersplaner. Med Svenska Fotbollsförbundets och Europeiska kemikaliemyndighetens rekommendationer som grund har man tagit fram råd för säker användning.

– Vi vill vara med och bidra till säker användning av vårt material. I Kalmar kommun har vi hittat en samarbetspartner som vill bygga enligt de instruktioner vi och Svenska fotbollsförbundet har. Vi kommer att utföra olika mätningar med syfte att visa att om man bygger och hanterar en plan på rätt sätt så har man minimalt med spridningar av mikroplaster och andra kemiska ämnen i vattnet, säger Sara Stiernström, affärsutvecklare vid Ragn-Sells Däckåtervinning.

Avancerat vatten- och reningssystem

Den nya konstgräsplanen på Bergaviks IP har byggts som ett slutet system för att minimera eventuella utsläpp. I botten ligger en bentonitmatta.

– Vi har gjort alla åtgärder vi kan i konstruktionen för att minimera utsläppen och kör hängslen och livrem så att så lite granulat som möjligt ska spridas i naturen. Det som vi tror kommer göra stor skillnad är att vi gjort planen extra bred för att underlätta snöröjning. Det gör att vi kan lägga snön på planen så att granulatet aldrig lämnar konstgräsytan, säger Sara Gripstrand.

Bilder från Bergaviks IP i Kalmar. Fotobollsplanen är byggd och hanteras efter Svenska Fotbollförbundets rekommendationer om säker anläggning av konstgräsplaner.

Konstruktionen runt planen har ett avancerat vatten- och reningssystem. För att undersöka hur mikroplaster sprids från en optimalt anlagd konstgräsplan har man anlitat Ecoloop, som driver utvecklingsprojekt kopplade till samhällets resursflöden.

– Det här bedrivs som ett forskningsprojekt där vi tagit fram olika sätt att mäta spridning av mikroplaster där vi identifierar antal och mängd. De flesta siffror som finns kring spridning av mikroplaster från konstgräsplaner är antaganden eller enstaka mätningar som sedan har extrapolerats. I detta projekt mäter vi spridningen via alla möjliga spridningsvägar för att kartlägga hur spridningen verkligen kan se ut. Det är stor vetenskaplig skillnad på antaganden och att genomföra kvalificerade mätningar över tid, vilket vi nu gör på ett objektivt sätt, säger Fredrick Regnell, vid Ecoloop, projektledare för forskningsprojektet.

I det slutna vattensystemet runt planen tas allt vatten till vara i olika uppsamlingsbrunnar som är utrustade med granulatfällor.

– Vi särskiljer vattnet som går genom planen och ytvattnet så att det går till olika brunnar. I ledningarna finns flödesmätare för vattnet och provtagningsbrunnar där vi kan mäta spridningen av mikroplaster via dränering och via ytvatten. I respektive brunn för dränerings- och ytvattnet finns även ett granulatfilter som vattnet rinner igenom och vi kan se hur effektiva de är eftersom vi tar prover i ytterligare en uppsamlingsbrunn efter filtren. Som sista anhalt hamnar vattnet i en dagvattendamm i vilken vi tagit referensvärden innan planen anlades och där vi kan följa om tillskottet av mikroplaster är stort eller litet, säger Fredrick Regnell.

Viktigt för svensk fotboll

I projektet undersöker man också orsak till spridning där de två främsta orsakerna är spel och driftåtgärder av olika slag.

– Vi kommer under projektet att undersöka hur mycket som följer med spelarna ut från planen och det gör vi genom att borsta av ett antal lag och se hur det ser ut. (Läs mer om hur detta går till) Målet är att kartlägga alla vägar där granulatet kan lämna planen, säger Sara Gripstrand.

Bergaviks IP invigdes i oktober och därmed påbörjades även mätningarna. Forskningsprojektet kommer pågå under hela nästa år och man räknar med att kunna presentera ett första preliminärt resultat för vad mätningarna visar under mitten av 2019.

– Alla säger att det försvinner så mycket mikroplaster från konstgräsplaner men genom det här projektet får vi skarpa siffror på hur det verkligen ser ut. För svensk fotboll är konstgräsplaner oerhört viktiga eftersom de förlänger spelsäsongen. Därför är det så klart jätteviktigt att de är säkra och inte skadar vare sig spelare eller miljön, säger Ronni Lundqvist, anläggningsansvarig vid Svenska Fotbollförbundet.


Relaterade länkar:

Unik konstgräsplan i Kalmar ska förhindra spridning av mikroplaster (Svt Småland 09.05.19)
Kalmar först i landet med att minska utsläpp från konstgräs (SR radio 06.01.18)

Läs om resultatet  (publicerad i oktober 2019):