Mikroplastspridning på konstgräs
Sedan maj 2018 har Bergaviks IP i Kalmar deltagit i en studie som undersöker hur mycket mikroplaster som sprids från planen.

Rätt åtgärder minimerar mikroplastspridning från konstgräs

Konstgräsplanen på Bergaviks IP i Kalmar har sedan ett och ett halvt år deltagit i en unik studie där man systematiskt och objektivt mätt spridningen av mikroplaster via de viktigaste spridningsvägarna. ”Det senaste halvåret, som anses vara representativt framöver, har cirka fyra gram lämnat planen via vatten. För att få lite perspektiv så motsvarar detta ungefär vikten av tio cigarettfimpar”, säger Fredrick Regnell, projektledare.

22 okt 2019

Sedan våren 2018 har Svenska Fotbollförbundet, Ragn-Sells Däckåtervinning, Ecoloop och Kalmar kommun genomfört ett unikt projekt med syftet att anlägga en säker konstgräsplan. Den nya konstgräsplanen på Bergaviks IP invigdes under hösten 2018 och är byggd enligt Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer och som ett slutet system för att minimera eventuella utsläpp. Ecoloop, som driver utvecklingsprojekt kopplade till samhällets resursflöden, har sedan de första referensvärden togs i maj 2018 undersökt mängden mikroplaster som sprids från planen via olika spridningsvägar, med huvudfokus på vatten.

Liten miljöpåverkan

Sedan konstgräsplanen började användas i september 2018 har åtta mätningar genomförts i de olika provtagningspunkterna. Uppsamlingsbrunnen från de olika brunnarna är den källa som visar hur stor andel mikroplatser som faktiskt lämnar planen efter vattnet passerat de olika filtren och fällorna.

– Det är intressant att 96 procent av spridningen sker första halvåret, möjligtvis till följd av kontaminering från ledningsrör och andra material från anläggningen. Totalt under året handlar det om 103 gram mikroplaster som lämnat planen via vatten, där cirka tio procent är gummi och 90 procent är andra mikroplaster.

– Det senaste halvåret, som anses representativt framöver, har fyra gram lämnat planen. För att få lite perspektiv så motsvarar detta ungefär vikten av 10 cigarettfimpar, vilket vi i Sverige slänger ungefär en miljard av på marken varje år, säger Fredrick Regnell.

Bildtexter: 1. Fredrick Regnell, projektledare för studien 2. Anläggningsarbetare från Kalmar kommun borstar av traktorn innan den lämnar planen 3. Instruktioner vid planen för att minska spridningen av mikroplast.

Undersökt flera spridningsvägar

Vid Bergaviks IP i Kalmar har man också fokuserat på att minska spridningen via spelare och driftsfordon genom ett flertal olika åtgärder, bland annat genom att borsta av driftsfordon, att installera borststationer och arbeta med beteendeförändring hos spelare. Den potentiella spridningen av mikroplaster via de undersökta spridningsvägarna var totalt 55 kilo på ett år.

– Den spridning av mikroplaster som i dagsläget inte kan stoppas är liten i relation till tidigare uppskattningar, säger Fredrick Regnell.

Spridningen minskar radikalt

Resultaten från projektet visar att fotbollsplaner som byggts enligt Svenska Fotbollsförbundet rekommendationer, och där man infört rätt spridningsförebyggande åtgärder på rätt plats, reducerar mikroplastspridningen radikalt.

– Spridningen via spelare är den spridningsväg som utgör störst utmaning då spelare och ledare aktivt måste ta ansvar för att borsta av sig innan konstgräsplanen lämnas. Förhoppningen framöver är att siffrorna från denna studie sätts i relation till andra utsläppskällor av mikroplast i samhället, för att se vad som är stort och smått och på så vis underlätta prioriteringsåtgärder, säger Fredrick Regnell.

Ladda ned RAPPORTEN: "Mikroplastspridning från en modernt utformad konstgräsplan med skyddsåtgärd"med tillhörandeBILAGA


Download the report in english:

Dispersal of microplastic from a modern artificial turf pitch with preventive measures - Case study Bergaviks IP, Kalmar (Report) 
Microplastic dispersal from Bergavik IP, Kalmar (Annexes)

See the film below in english

 

I filmen intervjuas Sara Gripstrand från Kalmar kommun och övriga inblandande aktörer i projektet.